artykuł nr 6

Lokale użytkowe do wynajęcia w trybie bezprzetargowym

Załączniki:
Wykaz MB
artykuł nr 7

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wojska Polskiego 79

Załączniki:
Ogłoszenie 238 KB
artykuł nr 8

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wojska Polskiego 48

Załączniki:
Ogłoszenie 244 KB
artykuł nr 9

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Starowarszawskiej 6

Załączniki:
Ogłoszenie 236 KB
artykuł nr 10

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Wierzejki dwóch linii kablowych z kanalizacja światłowodową, metoda bezwykopową, w pasie drogowym ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Zawiadomienie 130 KB