artykuł nr 1

Ogłoszenie

Ogłoszenia o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na  wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej w 2022 roku
artykuł nr 2

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym z częścią użytkową zlokalizowanym przy ul. Wojska Polskiego 68 m. 6 (działka nr ewid. 84 obręb 23) w Piotrkowie Trybunalskim.
artykuł nr 3

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie podziemnej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym ( budynek oficyny)  zlokalizowanym przy ul. Pawłowskiej 11 (działka nr ewid.: 98/5 obręb 12) w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 4

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Przelotowej 3 w Piotrkowie Trybunalskim (dz. nr ewid. 80 obr. 24)
artykuł nr 5

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Rolniczej 57 (dz. nr ewid. 212/2 obr. 10) w Piotrkowie Trybunalskim.