artykuł nr 46

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej PE średniego ciśnienia o średnicy dn63 w ul. Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim (dz. nr ewid. 477, 47/2 obręb 18)

artykuł nr 47

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 28 w Piotrkowie Trybunalskim (dz. nr ewid. 300/5 obręb 22)

artykuł nr 48

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dla celów budownictwa mieszkaniowego i niemieszkaniowego w ul. Łódzkiej (dz. nr ewid. 620/25, 592/10, 592/6 obr. 14) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 49

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym z częścią usługową przy ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 2 (działka nr ewid. 49/2 obręb 22) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 50

Informacja

Informacja o pozwoleniu na budowę instalacji urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiotelekomunikacyjnej, na istniejącym obiekcie budowlanym (oznaczone przez inwestora symbolem BT30957) na terenie nieruchomości położonej przy ul. Pijarskiej 4 (działka nr ewid. 167 obręb 21) w Piotrkowie Trybunalskim.