artykuł nr 41

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 19 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kwiatowej 25 (dz. nr ewid. 218/7 obr. 15) w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 42

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 6 (dz. nr ewid. 103 obr. 22) w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 43

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wojska Polskiego 29/31 w Piotrkowie Trybunalskim (dz. nr ewid. 15/9 obręb 21). 

artykuł nr 44

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej PE średniego ciśnienia o średnicy dn63 w ul. Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim (dz. nr ewid. 477, 47/2 obręb 18)

artykuł nr 45

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Złotej 3 (działka nr ewid. 345 obręb 23) w Piotrkowie Trybunalskim.