artykuł nr 31

Informacja

Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Szklarskiej 17

artykuł nr 32

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Sulejowskiej 29 (działka nr ewid. 173 obręb 20) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 33

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. 1-go Maja 11 (działka nr ewid. 534 obręb 14) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 34

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 18 w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Roosevelta 9 (dz. nr ewid. 17/17 obr. 32) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 35

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Cisowej 25A w Piotrkowie Trybunalskim (dz. nr ewid. 177/4 obręb 13)