artykuł nr 16

Informacja

Informacja dot. sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazu średniego ciśnienia w ulicy Morgowej (działki nr ewid.: 490/1, 477, 481/1, 481/2, 480/1, 480/2, 478/1 obręb 32) w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 17

Informacja

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Daliowej 21 (dz. nr ewid. 322, 323 obr. 18) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 18

Informacja

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kwiatowej 39 (dz. nr ewid. 203 obr. 15) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 19

Informacja

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicach: Zamiejska, Lisia, Przedmiejska, Świerczowska (dz. nr ewid. 138/12, 138/13, 138/10, 139/4 obr. 33 oraz dz. nr ewid. 59, 66, 73 obr. 35) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 20

Informacja

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Palmowej 1 (dz. nr ewid. 334 obr. 19) w Piotrkowie Trybunalskim.