artykuł nr 56

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 20 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sulejowskiej 25 (dz. nr ewid. 169 obr. 20) w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 57

Informacja

Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Zalesickiej 81 A, dz. nr 256

artykuł nr 58

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wojska Polskiego 8 (dz. nr ewid. 94 obr. 21) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 59

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Cisowej 25A (dz. nr ewid. 177/4 obr. 13) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 60

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: przebudowie linii napowietrznej nN 0,4 kV na ul. Granicznej oraz demontaż linii napowietrznej nN 0,4 kV i budowa linii kablowej nN 0,4 kV na ul. Glinianej (działki nr ewid.: 215/6, 223/38, 241/3, 242/2, 243/2, 244/2, 254 obr. 41) w Piotrkowie Trybunalskim