artykuł nr 51

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Szpakowej 7A (działki nr ewid.: 322/2 obręb 32) w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 52

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Pawłowskiej 11 (dz. nr ewid. 98/5 obr. 12) w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 53

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu użytkowego w istniejącym budynku przy ul. Grota Roweckiego 7E (dz. nr ewid. 85/6 obr. 22) w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 54

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 29 w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Roosevelta 9 (dz. nr ewid. 17/17 obr. 32) w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 55

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazu Ś/C Dz40mm w działkach drogowych ulic Włókienniczej i Bawełnianej (dz. nr ewid. 1/11 obr. 36 i dz. nr ewid. 488 obr. 34) w Piotrkowie Trybunalskim.