artykuł nr 1

Informacja

Informacja dotyczy możliwości składania wniosków o usuwanie rolniczych folii pochodzących z działalności rolniczej.
artykuł nr 2

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomości przy ul.: Szkolnej, Przyszłej i Polnej (działki nr ewid.: 22, 23, 28, 88/3, 88/24 obręb 23) w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 3

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie podziemnej i wewnętrznej instalacji gazu dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie nieruchomości przy ul. Nicianej 24 (dz. nr ewid. 67/1, 67/2 obr. 36) w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 4

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazu Ś/C do 0,5 MPa z rur PE w ul. Barwnej (dz. nr ewid. 94, 95/2, 23, 93 obr. 9 obr. 9) w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 5

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Wojska Polskiego 226A (dz. nr ewid. 99/2 obr. 25) w Piotrkowie Trybunalskim