artykuł nr 46

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Świerczowskiej 107 (dz. nr ewid. 129 obr. 35) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 47

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Lelewela 18 (dz. nr ewid. 247 obr. 15) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 48

Zgłoszenie

Zgłoszenie instalacji BT_31225 PIOTRKÓW CENTRUM wytwarzającej pola elektromagnetyczne, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Jagiellońskiej 11

artykuł nr 49

Informacja

Informacja dotycząca pozwolenia na instalację urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiotelekomunikacyjnej, na istniejącym obiekcie budowlanym (oznaczone przez inwestora symbolem BT30957) na terenie nieruchomości położonej przy ul. Pijarskiej 4 (działka nr ewid. 167 obręb 21) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 50

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Żeromskiego 5 m. 1B (dz. nr ewid. 458 obr. 21) w Piotrkowie Trybunalskim