artykuł nr 26

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Spacerowej 99 (dz. nr ewid. 398/4, 397/5, 396/5 obr. 10) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 27

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rycerskiej 16 (dz. nr ewid. 161 obr. 21) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 28

Informacja

Informacja o barku sprzeciwu dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: przebudowie wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 32 w Piotrkowie Trybunalskim (działka nr ewid.: 128/1 obręb 22)

artykuł nr 29

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego z zakresu sportu w 2021 roku

artykuł nr 30

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kwiatowej 25 (dz. nr ewid. 218/7 obr. 15) w Piotrkowie Trybunalskim