artykuł nr 21

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie wewnętrznej instalacji gazu do lokalu nr 1 w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym usytuowanym przy ul. Polnej 11 (dz. nr ewid. 9 obr. 23) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 22

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 43 przy ul. Cisowej 25 (działka nr ewid. 175 obręb 13) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 23

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 21 przy ul. Jerozolimskiej 207 (działka nr ewid. 207 obręb 21) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 24

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 12A w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 54 (dz. nr ewid. 78/2 obr. 22) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 25

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego usytuowanego przy ul. Iglastej 8 (dz. nr ewid. 172 obr. 19) w Piotrkowie Trybunalskim