artykuł nr 16

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Wierzeje 44 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 17

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 79 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie nieruchomości przy ul. Roosevelta 9 (dz. nr ewid. 17/17 obr. 32) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 18

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 42 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Cisowej 25 (działka nr ewid. 175 obręb 13) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 19

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Wierzeje 27 (działka nr ewid. 148 obręb 19) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 20

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie wewnętrznej instalacji gazu do lokalu nr 2 w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym usytuowanym przy ul. Polnej 11 (dz. nr ewid. 9 obr. 23) w Piotrkowie Trybunalskim