artykuł nr 76

Obwieszczenie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy sieci ciepłowniczej w ul. Jerozolimskiej i Litewskiej w celu przyłączenia do sieci budynków w rejonie ul. Wojska Polskiego/Pereca oraz ul. Litewskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 77

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 19 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stronczyńskiego 4 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 78

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: przebudowie wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie nieruchomości przy ul. Pawlikowskiego 14 (dz. nr ewid. 143/126 obr. 20) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 79

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sulejowskiej 25 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 80

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na przebudowie wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 32 w Piotrkowie Trybunalskim.