artykuł nr 71

Oświdczenie

Oświadczenie podmiotu obowiązanego do podnoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

artykuł nr 72

Informacja

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

artykuł nr 73

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegających na: wykonywaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2021 roku w obiektach sakralnych położonych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpisanych do rejestru zabytków

artykuł nr 74

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 10 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 65 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 75

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sulejowskiej 25 w Piotrkowie Trybunalskim.