artykuł nr 1

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu dotycząca robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu w budynku usługowym przy ul. Słowackiego 128c (działka nr ewid. 18/1 obręb 28) w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 2

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Tymiankowej 13 (działki nr ewid. 134/2, 134/1 obręb 18) w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 3

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu dotycząca robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Jerozolimskiej 17 (działka nr ewid. 207 obręb 21) w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 4

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu dotycząca robót budowlanych polegających na: budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Wierzeje 44 (działka nr ewid. 321 obręb 19) w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 5

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym do budynku mieszkalnego przy ul. Kaczej (dz. nr ewid. 346/2, 298/16 obr. 10) w Piotrkowie Trybunalskim