artykuł nr 1

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb nowobudowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Malinowej (dz. nr ewid. 155/8 obr. 29) w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 2

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Palmowej 11 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 3

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Zalesickiej 53 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 4

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie odcinka sieci wodociągowej w ul. Zagonowej w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 5

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie zewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych ( bud. A i B) oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego ( bud.A) przy ul. Nicianej 14 w Piotrkowie Trybunalskim