artykuł nr 11

Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia na terenie Podzamcza i Starego Miasta

artykuł nr 12

Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia

artykuł nr 13

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście linii kablowej SN15 kV pod dnem rzeki Wierzejki (Rakówki) w km 4+930

artykuł nr 14

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizację w Piotrkowie Trybunalskim ścieków przemysłowych w mieszaninie ze ściekami bytowymi , zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu firmy ZIMNY Auto Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 102.

artykuł nr 15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę i częściową likwidację istniejącej sieci drenarskiej na działce o numerze ewidencyjnym 151/15 obręb 0030 Piotrków Trybunalski, województwo łódzkie