artykuł nr 61

Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym

artykuł nr 62

Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym położonych na terenie "Podzamcza" i Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 63

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego nr GPB-II.7820.3.2019 dot. zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie autostrady A1 na odcinku węzeł „Bełchatów” z wyłączeniem węzła „Bełchatów” do węzła „Kamieńsk” wraz z węzłem od km 351+800 do km 376+000 - odcinek B

artykuł nr 64

Ogłoszenie o oddaniu w najem na czas nieoznaczony, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, lokalu użytkowego - garażu na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Działkowej 6A

artykuł nr 65

Ogłoszenie o oddaniu w najem na czas nieoznaczony, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, lokalu użytkowego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Jerozolimskiej 10