artykuł nr 6

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany okresu obowiązywania decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak: WA.ZUZ.3.421.833.2019.IM udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych wylotem W-1, zlokalizowanym w km 12+193,40 rzeki Strawa z rejonu ul. Zamkowej na odcinku od Placu Czarnieckiego, wylotem W-2 zlokalizowanym w km 12+190,40 rzeki Strawa z rejonu ul. Zamkowej na odcinku od ul. M. Curie-Skłodowskiej do rzeki Strawa oraz wylotem W-3 zlokalizowanym w km 12+223,60 rzeki Strawa z terenu północnego odcinka ul. Pereca przed skrzyżowaniem ulic Zamkowej i Pereca w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 7

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany okresu obowiązywania decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak: WA.ZUZ.3.421.834.2019.IM udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do rzeki Strawa w km 11+850 jej biegu, istniejącym wylotem zlokalizowanym na działce o nr ewid. 89/3 obręb 0021 m. Piotrków Trybunalski z terenu zlewni ul. J. Słowackiego na odcinku od ul. Polskiej Organizacji Wojskowej do ul. H. Sienkiewicza oraz z ul. H. Sienkiewicza do Al. M. Kopernika i z odcinka G. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul. H. Sienkiewicza w m. Piotrków Trybunalski.

artykuł nr 8

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany okresu obowiązywania decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak: WA.ZUZ.3.4210.170.2020.IM udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do rzeki Strawa w km 15+359,80 jej biegu, istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej W-1, zlokalizowanym na działce o nr ewid. 30/2 obręb 0027 z terenu zlewni Alei 800-lecia na odcinku od ul. Juliusza Słowackiego do rzeki Strawa oraz z odcinka Andrzeja Frycza Modrzewskiego do połączenia z ul. Źródlaną w Piotrkowie Trybunalskim wraz z terenami przyległymi.

artykuł nr 9

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany okresu obowiązywania decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak: WA.ZUZ.3.421.835.2019.IM udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zlewni ul. Romana Dmowskiego, ul. Górnej, ul. Żelaznej, ul. Poprzecznej, ul. Szklarskiej, ul. Antona Haeringa oraz Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej W-1 zlokalizowanym na działce o nr ewidencyjnym 89/3 obręb 0021 do rzeki Strawa w km 11+850.

artykuł nr 10

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu: ul. Górnicza 12