artykuł nr 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak : WA.ZUZ.3.4210.2228.2020.IM w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenu spółki Park Emerson Sp. z o.o. zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych 137/7, 135/3, 137/6, 137/12, 137/18 i 137/19 obręb 0029 m. Piotrków Trybunalski poprzez istniejący wylot do rowu.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany okresu obowiązywania decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak: WA.ZUZ.3.421.831.2019.IM udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, części ul. Grota Roweckiego, ul. Wojska Polskiego na odcinku od Polskiej Organizacji Wojskowej do ul. Budki w m. Piotrków Trybunalski, istniejącym wylotem B-1 do rzeki Strawa w km 13+401.

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany okresu obowiązywania decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak: WA.ZUZ.3.421.832.2019.IM udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu ul. Armii Krajowej w m. Piotrków Trybunalski, istniejącym wylotem A-1 do rzeki Strawa w km 13+958,10 oraz terenu Osiedla Sadowa oraz ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Łódzkiej wylotem A-2 do rzeki Strawa w km 13+913,60.

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany okresu obowiązywania decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak: WA.ZUZ.3.421.830.2019.IM udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zlewni ul. Polnej na odcinku od ul. Czystej do ul. Kostromskiej oraz ul. Liściastej , ul. Dębowej, ul. Czystej, ul. Przelotowej i ul. Brzozowej wraz z terenami przyległymi w m. Piotrków Trybunalski istniejącym wylotem W-1 do rzeki Strawa w km 14+573,90.

artykuł nr 5

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany okresu obowiązywania decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak: WA.ZUZ.3.4210.71.2020.IM udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zlewni ul. Śląskiej na odcinku od ul. Krakowskie Przedmieście do Ronda Sulejowskiego oraz odcinka ul. Wiślanej przy skrzyżowaniu z ul. Śląską wraz z terenami przyległymi w m. Piotrków Trybunalski istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej zlokalizowanym na działce o nr ewid. 583/4 obręb 0034 do rzeki Strawa w km 11+666,90.