artykuł nr 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę i częściową likwidację istniejącej sieci drenarskiej na działkach o numerach ewidencyjnych 78/13, 78/14, 78/15 i 78/16 obręb 0043 Piotrków Trybunalski.

Załączniki:
Zawiadomienie 124 KB
artykuł nr 2

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do miejskich urządzeń kanalizacyjnych z terenu stacji paliw zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. Gen. Sikorskiego 8/12

Załączniki:
Zawiadomienie 63 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Słowackiego 1.

Załączniki:
Ogłoszenie 253 KB
artykuł nr 4

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WA.ZUZ.4210.1602.2020 IM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu istniejącej samoobsługowej myjni samochodowej zlokalizowanej przy ulicy Łódzkiej 57 w Piotrkowie Trybunalskim do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Załączniki:
Zawiadomienie 63 KB
artykuł nr 5

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WA.ZUZ.3.4210.1532.2020. AD o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do miejskich urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim podczyszczonych ścieków przemysłowych z terenu WORD w Łodzi, Odział Terenowy w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 17, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

Załączniki:
Zawiadomienie 55 KB