artykuł nr 1

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu na wniosek pełnomocnika Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM" Sp. z o.o., postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o., zlokalizowanego przy ul. Żelaznej 3 w Piotrkowie Trybunalskim do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Załączniki:
Zawiadomienie 72 KB
artykuł nr 2

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu, na wniosek z dnia 02.03.2020 r. pełnomocnika Haering Polska S.A., postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych w mieszaninie ze ściekami socjalno-bytowymi zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu zakładu firmy Haering Polska S.A., zlokalizowanego przy ul. Antona Haeringa, m. Piotrków Trybunalski do urządzeń kanalizacyjnych będących będących własnością Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o

Załączniki:
Zawiadomienie 74 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego nr GPB-II.7820.8.2019 dot. przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie węzła Piotrków Trybunalski Zachód w ramach inwestycji pn. „Budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51 - odcinek A węzeł Tuszyn (bez węzła) węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00” obejmującego swym zakresem kilometraż od km 347+240 do km 348+080 autostrady A-1

Załączniki:
Obwieszczenie 93 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego nr GPB-II.7820.6.2019 dot. przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A-1 na odcinku węzeł Tuszyn (bez węzła) gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51 - odcinek A węzeł Tuszyn (bez węzła) - węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00

Załączniki:
Obwieszczenie 93 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego nr GPB-II.7820.3.2019 dot. przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł „Bełchatów” z wyłączeniem węzła „Bełchatów” do węzła „Kamieńsk” wraz z węzłem, od km 351+800 do km 376+000 - odcinek B

Załączniki:
Obwieszczenie 110 KB