artykuł nr 1

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, usytuowanym na terenie nieruchomości położonej przy ul. Dziewiarskiej 16 (działka nr ewid. 174 obręb 36) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej na terenie działek w ul. Michałowskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci wodociągowej w ulicy Życzliwej w Piotrkowie Trybunalskim. 

artykuł nr 4

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, usytuowanym na terenie nieruchomości położonej przy Al. 3-go Maja 3 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 5

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 6A w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, usytuowanym na terenie nieruchomości położonej przy Pasażu Rudowskiego 9 w Piotrkowie Trybunalskim.