artykuł nr 1

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicach: Podhalańskiej, Mazowieckiej oraz Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim (działki nr ewid.: 330, 295, 305/1 obręb 35; 6, 25/1, 184 obręb 38).
artykuł nr 2

Ogłoszenie

Informacja w sprawie udzielonej z budżetu Skarbu Państwa reprezentowanego przez Wojewodę Łódzkiego dotacji celowej na realizacje zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania obiektów przeznaczonych do pełnienia roli kwarantanny zbiorowej.
artykuł nr 3

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie wewnętrznej instalacji gazu w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, usytuowanym na terenie nieruchomości położonej przy ul. Dolnej 21A (działka nr ewid. 292 obręb 34) w Piotrkowie Trybunalskim.
artykuł nr 4

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu dotycząca rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w lokalu nr 8, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy Pasażu Karola Rudowskiego 9 (działka nr ewid. 321 obręb 22) w Piotrkowie Trybunalskim.
artykuł nr 5

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu nr 8, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy Pasażu Karola Rudowskiego 9 (działka nr ewid. 321 obręb 22) w Piotrkowie Trybunalskim