artykuł nr 1

Obwieszczenie

Obwieszczenie dotyczące zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie dwóch fundamentów i montaż dwóch zbiorników na CO2 na działce przy ul. Browarnej 5 (działki nr ewid.: 229/1, 227/4 obręb 41) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Obwieszczenie

Obwieszczenie dotyczące zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie fundamentu i montaż zbiornika na wodę osmotyczną na działce przy ul. Browarnej 5 (działka nr ewid. 229/1 obręb 41) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,  zlokalizowanym przy ul. Toruńskiej 2 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 4

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Kłosowej w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 5

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym,  zlokalizowanym przy ul. Dolnej 13 w Piotrkowie Trybunalskim.