artykuł nr 41

Informacja dot. zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej 812 (88950N!) MESZCZE zlokalizowanej w miejscowości PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. WOLBORSKA 147

artykuł nr 42

Informacja dot. zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej 828 (88959N!) BUGAJ zlokalizowanej w miejscowości PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, ul. SULEJOWSKA 47

artykuł nr 43

Informacja dot. zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej 831 (88977N!) BELZATKA zlokalizowanej w miejscowości PIOTRKÓW TRYBUNALSKIM

artykuł nr 44

Informacja dot. zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej 829 (88962N!) PRZEMYSŁOWA zlokalizowanej w PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, ul. ROOSEVELTA 28

artykuł nr 45

Zgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej PIO1002_B w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Topolowa 1.