artykuł nr 26

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zawodzie w Piotrkowie Trybunalskim.

Załączniki:
Informacja 362 KB
artykuł nr 27

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN40MM w ulicy Michałowskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 16 KB
artykuł nr 28

Informacja dotycząca udzielonej z budżetu województwa łódzkiego na rok 2019 pomocy finansowej Miastu Piotrków Trybunalski na realizację zadania "Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP"

Załączniki:
Informacja 741 KB
artykuł nr 29

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych w pasie drogowym, sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym w ulicy Staszica w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 18 KB
artykuł nr 30

Ogłoszenie dot. udzielenia wsparcia finansowego w 2019 roku przez Miasto Piotrków Trybunalski na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Ogłoszenie 35 KB