artykuł nr 11

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ogłasza konkurs na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości zabudowanych

artykuł nr 12

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Szkolnej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 360 KB
artykuł nr 13

Informacja Prezydenta Miasta wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o wydaniu decyzji odszkodowawczej dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, znak: SPN.6833.21.2019 z dn. 27.02.2020 r.

Załączniki:
Decyzja 325 KB
artykuł nr 14

Informacja Prezydenta Miasta wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o wydaniu decyzji odszkodowawczej dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, znak: SPN.6833.24.2019 z dn. 27.02.2020 r.

Załączniki:
Decyzja 326 KB
artykuł nr 15

Informacja o braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zawodzie ( działki nr ewid: 324, 63/1, 67/7, 68/3, 328 obręb 25; 123 obręb 26 ) w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 360 KB