artykuł nr 6

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63mm w ulicach Jeziornej, Porzeczkowej, Narcyzów w Piotrkowie Trybunalskim.

Załączniki:
Informacja 16 KB
artykuł nr 7

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63mm w ulicach Pawłowskiej, Herberta, Miłosza, Chopina, Porazińskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Załączniki:
Informacja 16 KB
artykuł nr 8

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63mm w ulicach Marynarskiej i Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim.

Załączniki:
Informacja 16 KB
artykuł nr 9

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63mm w ulicach Mechaniczna, Wapienna w Piotrkowie Trybunalskim.

Załączniki:
Informacja 16 KB
artykuł nr 10

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie linii kablowych i napowietrznych 0,4 kV oraz rozbiórce linii napowietrznych 0,4 kV-Piotrków Trybunalski na odcinku ul.Słowackiego (od torów PKP do al. Armii Krajowej) w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 17 KB