artykuł nr 1

Wniosek o pozwolenie na przygotowanie i realizację inwestycji mieszkaniowej, polegającej na budowie na działkach o nr ewid. 152/1; 152/2 obręb 30 przy ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dot. wniosku firmy SEBO Sp. z o.o.

artykuł nr 3

Wniosek o pozwolenie na przygotowanie i realizację inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej inwestycji mieszkaniowej na działkach o nr ewid. 195/8; 195/13; 195/14; 195/15 obręb 29 przy zbiegu ulic Energetyków i Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim

Dostępne kategorie:
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2023