artykuł nr 46

Informacja dot. wyborów do Izb Rolniczych w 2019 r.

Załączniki:
Informacja 103 KB
artykuł nr 47

Komunikat dot. składania wniosków w związku z suszą w rolnictwie

Załączniki:
Komunikat 76 KB
artykuł nr 48

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego w ulicy Sulejowskiej Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 127 KB
artykuł nr 49

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego w ulicy Rodzinnej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 360 KB
artykuł nr 50

Ogłoszenie dot. przekazania dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu

Załączniki:
Ogłoszenie 530 KB