artykuł nr 36

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym dróg gminnych w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja MB
artykuł nr 37

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 363 KB
artykuł nr 38

Informacja o braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie odcinka sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego w ul. Rodzinnej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 359 KB
artykuł nr 39

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg na osiedlu Piaskowa, budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w Piotrkowie Tryb.

Załączniki:
Obwieszczenie MB
artykuł nr 40

Informacja o braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziornej w Piotrkowie Trybunalskim od istniejącej studni j17 do studni j29 wraz z przyłączami

Załączniki:
Informacja 128 KB