artykuł nr 31

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazu ś/c DN63mm w ul. Jeziornej i ul. Regatowej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 130 KB
artykuł nr 32

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Próchnika do ul. Żwirki 6 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 128 KB
artykuł nr 33

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie układu komunikacyjnego dla potrzeb Parku Handlowego "CASTORAMA"

Załączniki:
Obwieszczenie 283 KB
artykuł nr 34

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63mm w ul. Belzackiej i Ge. Leopolda Okulickiego ps "Niedźwiadek" w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 226 KB
artykuł nr 35

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63mm w ul. Belzackiej i Ge.Leopolda Okulickiego ps "Niedźwiadek" w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 226 KB