artykuł nr 26

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63mm w ulicy Belzackiej i ul. gen. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek" w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 225 KB
artykuł nr 27

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia od ul. Michałowskiej do ul. Kłosowej

Załączniki:
Informacja 225 KB
artykuł nr 28

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Broniewskiego/Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 361 KB
artykuł nr 29

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim.

Załączniki:
Informacja 222 KB
artykuł nr 30

Obwieszczenie PPP dot. przebudowy mostu na przepust zlokalizowany w ciągu ulicy Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od ul. Kasztelańskiej do ul. Gęsiej wraz z remontem drogi

Załączniki:
Obwieszczenie 381 KB