artykuł nr 21

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Próchnika do ul. Żwirki 6 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 22

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na budowie sieci gazu ś/c DN63mm w ul. Jeziornej i ul. Regatowej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 23

Informacja o wniesieniu sprzeciwu dla zamierzenia polegającego na: budowie odcinka sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego w ulicy Sulejowskiej (działka nr ewid. 380/22 obręb 36) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 24

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Energetyków 130, w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 25

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na dot. budowie odcinka sieci wodociągu w ulicy Żeglarskiej w Piotrkowie Trybunalskim