artykuł nr 16

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jodłowej w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 17

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Rodziny Rajkowskich w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 18

Obwieszczenie Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dot. wydania decyzji o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na: budowie układu komunikacyjnego dla potrzeb Parku Handlowego „CASTORAMA”

artykuł nr 19

Obwieszczenie Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dot. prowadzenia na wniosek Huty Szkła Anewal Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, ul. Św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław, postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji szkła, w tym włókna szklanego, na terenie zakładu Huta Szkła Anewal Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Topolowej 1d

artykuł nr 20

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia od ul. Michałowskiej do ul. Kłosowej w Piotrkowie Trybunalskim