artykuł nr 51

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziornej w Piotrkowie Trybunalskim