artykuł nr 1

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci wodociągowej w ulicy Uprawnej oraz na terenie nieruchomości przy ul. Uprawnej 8 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Kasztelańskiej oraz na terenie nieruchomości przy ul. Kasztelańskiej 52 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: uruchomienie punktu skupu zbieranych odpadów metali żelaznych i nieżelaznych, przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr ewid. 158/2 oraz 158/9 obręb 32 przy ul. Roosevelta 27 A w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wod.- kan. w ulicach Górniczej i Sowiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jodłowej w Piotrkowie Trybunalskim