artykuł nr 21

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka ulicy J. Porazińskiej

Załączniki:
Obwieszczenie MB
artykuł nr 22

Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi gminnej w osiedlu Łódzka oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnianiem kanału technologicznego

Załączniki:
Załącznik graficzny 479 KB
Informacja 110 KB
artykuł nr 23

Ogłoszenie dot. przekazania środków finansowych na dofinansowanie kosztów obozu płetwonurków-strażaków ochotników

Załączniki:
Ogłoszenie 570 KB
artykuł nr 24

Obwieszczenie dot. decyzji udzielającej pozwolenia na budowę budynku produkcyjno-magazynowego na działce dla zakładu „SULIMAR” Sp. z o.o., przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości położonych przy ul. Browarna 5

Załączniki:
Obwieszczenie 167 KB
artykuł nr 25

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE w ulicy Bocznej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 226 KB