artykuł nr 16

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE o63 w ulicy Malinowej

Załączniki:
Informacja 448 KB
artykuł nr 17

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 18

Wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych

Załączniki:
Ogłoszenie 103 KB
Pismo informujące 89 KB
artykuł nr 19

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE w ulicy Bocznej

Załączniki:
Informacja 225 KB
artykuł nr 20

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego w ulicy Zalesickiej

Załączniki:
Informacja 223 KB