artykuł nr 11

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego w ulicy Zalesickiej

Załączniki:
Informacja 223 KB
artykuł nr 12

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz z złączami kablowo-pomiarowymi przy ulicy Prostej

Załączniki:
Informacja 16 KB
artykuł nr 13

Obwieszczenie Prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z bezdotykową myjnią samochodową przewidziana do realizacji przy Rakowskiej 17 Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 598 KB
artykuł nr 14

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg, budowie sieci wodociągowej, budowie kanalizacji sanitarnej w osiedlu Piaskowa

Załączniki:
Obwieszczenie 351 KB
artykuł nr 15

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 418 KB