artykuł nr 16

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje o planowanym polowaniu zbiorowym

artykuł nr 17

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s operatu ewidencji gruntów i budynków

artykuł nr 18

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski w 2019 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego