artykuł nr 6

Informacja o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w mieście Piotrków Trybunalski

Załączniki:
Informacja 58 KB
artykuł nr 7

Informacja o braku sprzeciwu dot. robót budowlanych polegających na: rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek o numerach ewidencyjnych : 459/7, 459/6,459/5, 459/4, 459/3, 459/2, 459/1,241/1 obręb 10 przy ul. Michałowskiej 32 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 15 KB
artykuł nr 8

Informacja o przystąpieniu do aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej

Załączniki:
Wzór zgłoszenia 38 KB
Informacja 82 KB
artykuł nr 9

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek o numerach ewidencyjnych przy ul.Michałowskiej 32 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 16 KB
artykuł nr 10

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do nieruchomości ul. Ceramicznej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 16 KB