artykuł nr 11

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej przebudowie kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulic Wierzejskiej/Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 226 KB
artykuł nr 12

Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "modernizacji linii 220 kV Janów-Rogowiec, Rogowiec-Piotrków w zakresie budowy nowego słupa w przęśle pomiędzy słupami nr 89-90 linii Rogowiec-Piotrków, przewidzianego do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim na działce o nr ewid. 182 obręb 11"

Załączniki:
Obwieszczenie 277 KB
artykuł nr 13

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "modernizacji linii 220 kV Janów-Rogowiec, Rogowiec-Piotrków w zakresie budowy nowego słupa w przęśle pomiędzy słupami nr 89-90 linii Rogowiec-Piotrków, przewidzianego do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim na działce o nr ewid. 182 obręb 11"

Załączniki:
Zawiadomienie 256 KB
artykuł nr 14

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "modernizacji linii 220 kV Janów-Rogowiec, Rogowiec-Piotrków w zakresie budowy nowego słupa w przęśle pomiędzy słupami89-90 linii Rogowiec-Piotrków"

Załączniki:
Zawiadomienie 423 KB
artykuł nr 15

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci wodociągowej na odcinku od studni w1 do studni w35 oraz przebudowie kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni s13 do studni s21 wzdłuż ulicy 9KDL wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulic Wierzejskiej/ Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 175 KB