artykuł nr 1

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 7 września 2018 r. w/s informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyborach Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki:
Obwieszczenie MB
artykuł nr 2

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w ulicy Barwnej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 16 KB
artykuł nr 3

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka wodociągu w ulicy Agrestowej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 16 KB
artykuł nr 4

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w ulicy Barwnej i Kaczej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 226 KB
artykuł nr 5

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasiedrogowym drogi gminnych w Piotrkowie Trybunalskim - ul. Macierzanki

Załączniki:
Informacja 81 KB