artykuł nr 21

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego w ulicy: Regatowej, Strzelniczej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 394 KB
artykuł nr 22

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej między ulicami Spacerową i Rolniczą w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 224 KB
artykuł nr 23

Informacja dot. robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem ul. Bocznej w Piotrkowie Trybunalskiem

Załączniki:
Informacja 392 KB