artykuł nr 16

Informacja dot. wniosku Miasta Piotrków Trybunalski w/s zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego ulicy Wysokiej na odcinku od ul. Hutniczej do ul. Topolowej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 177 KB
artykuł nr 17

Informacja dot. wniosku Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w/s zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka wodociągu w ulicy Moryca w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 16 KB
artykuł nr 18

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych tj. ujęcia składającego się z dwóch studni głębinowych przewidzianych do realizacji w Piotrkowie Tryb. przy ul. Życzliwej 17

Załączniki:
Obwieszczenie 257 KB
artykuł nr 19

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie kanalizacji sanitarnej, budowie sieci wodociągowej w projektowanych na osiedlu Piaskowa ulicach osiedlowych bez nazwy, odtworzeniu nawierzchni pasa drogowego po budowie kanału sanitarnego w ulicach Piaskowej i Prostej przewidzianych do realizacji na terenie działek w obrębie 10

Załączniki:
Informacja 736 KB
artykuł nr 20

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 218 KB