artykuł nr 11

Informacja o barku sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na budowie odcinka wodociągu w ulicy Moryca w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 12

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 13

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego ulicy Wysokiej na odcinku od ul. Hutniczej do ul. Topolowej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 14

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przewidzianych do realizacji na terenie działki w obrębie ul. Żeglarskiej

artykuł nr 15

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej na os. Piaskowa