artykuł nr 1

Projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w 2018 roku

artykuł nr 2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie/przebudowie ulicy Broniewskiego wraz z rozbudową/przebudową skrzyżowania z ulicą Krasickiego i Projektowaną 12KDD

artykuł nr 3

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym - dróg zlokalizowanych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 4

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej między ulicami Spacerową i Rolniczą w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego w ulicy: Regatowej, Strzelniczej w Piotrkowie Trybunalskim