artykuł nr 31

Wykaz Nr 7/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. dot. lokalu użytkowego, położonego przy ulicy Wojska Polskiego 64

artykuł nr 32

Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych na terenie "Podzamcza" i Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 33

Lokale użytkowe do wynajęcia w trybie bezprzetargowym

artykuł nr 34

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu, położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wojska Polskiego 11

artykuł nr 35

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Alei 3 Maja 23