artykuł nr 11

Informacja o braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Twardosławickiej, Diamentowej w Piotrkowie Tryb. (dz. nr ewid. 101/2, 100/6, 95/7, 94/7 obr. 25).

artykuł nr 12

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Twardosławickiej, Diamentowej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 13

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 27.10.2017 r. dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wodociągu oraz przyłącza wodociągowego w ulicy Glinianej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 14

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem, przewidzianych do realizacji w ul. Narutowicza w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 15

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wincentego Witosa, Wolborskiej i Życzliwej w Piotrkowie Trybunalskim