artykuł nr 46

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Słowackiego 57

artykuł nr 47

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Narutowicza 19/Sienkiewicza 15

artykuł nr 48

Sejmik Województwa Łódzkiego informuje o opracowaniu projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w/s określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych w woj. łódzkim i jednocześnie ogłasza możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu uchwały

artykuł nr 49

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego postępowanie w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie ronda Sulejowskiego w Piotrkowie Trybunalskim w ciągu drogi krajowej nr 91

artykuł nr 50

Ogłoszenie O II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Słowackiego 41