artykuł nr 41

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim, przeznacza do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal użytkowy położony na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, garaż położony w przy ulicy Litewskiej 14

artykuł nr 42

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim, przeznacza do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal użytkowy położony na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, garaż położony w przy ulicy Mickiewicza 27

artykuł nr 43

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Piotrkowie w Trybunalskim przeznacza do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal użytkowy położony na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Stronczyńskiego 4

artykuł nr 44

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim przeznacza do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal użytkowy położony na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Narutowicza 19/Sienkiewicza 15

artykuł nr 45

Lokale użytkowe do wynajęcia w trybie bezprzetargowym